• Imprimeix

Presentació del Model geològic 3D de Catalunya

Objectius

L'objectiu principal d'aquest projecte és l'elaboració d'un model geològic en tres dimensions a una resolució equivalent a l'escala 1:250.000, a partir de la recopilació, la classificació, la homogeneïtzació, l'harmonització i la reinterpretació de la informació geològica de superfície i de subsòl disponible.

Model geològic 3D de Catalunya

Model geològic en tres dimensions a una resolució equivalent a l'escala 1:25.000

Les aproximacions bidimensionals de l'estructura geològica del subsòl i de les estructures geològiques en general comporten una sèrie de simplificacions i d'errors que es veuen resolts o si més no, minimitzats, amb la modelització de les estructures i els cossos rocosos en tres dimensions.

La disponibilitat de l'eina 3D permet desenvolupar una metodologia de treball més dinàmica i fiable que condueix a una millor comprensió i visualització de l'estructura geològica del subsòl.

Dades origen del model geològic 3D


Metodologia

Els treballs de modelització geològica 3D han estat desenvolupats mitjançant la col·laboració amb l'Institut de Recerca Geomodels de la Universitat de Barcelona durant l'any 2010.

El Model elaborat constitueix una versió inicial que evolucionarà i millorarà la seva resolució amb la incorporació de nova informació adquirida a través de la realització del Mapa Geològic de Catalunya que desenvolupa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya mitjançant els Geotreballs.

Per l'elaboració del model s'han realitzat les següents tasques:

Adquisició de les dades necessàries:

 • Recopilació de la informació geològica generada per l'Institut
 • Recopilació de la informació geològica de superfície i de subsòl complementària a la de l'Institut
 • Classificació i valoració de la qualitat de la informació

Digitalització 3D:

 • Harmonització i homogeneïtzació de formats
 • Emmagatzematge de la informació en l'entorn tecnològic pertinent

Elaboració del model geomètric:

 • Reinterpretació de la informació en el context geològic regional. Controls de qualitat

Treballs de modelització 3D:

 • Construcció de superfícies 3D i verificació de la coherència (controls de qualitat)

 

Quadre resum de la metodologia emprada


Superfícies amb significació geològica considerades en l'elaboració del Model 3D

Discontinuïtats estratigràfiques:

 • Sostre dels materials Paleozoics (discordança herciniana)
 • Base dels materials Triàsics
 • Base dels materials Juràssics
 • Base dels materials del Cretaci inferior
 • Base dels materials del Cretaci superior
 • Base dels materials del Santonià superior
 • Sostre del Garumnià
 • Base dels materials del Priabonià inferior
 • Base del rift Neogen
 • Base dels materials del Miocè mitjà
 • Base dels materials del Messinià

Discontinuïtats estructurals:

 • Encavalcament basal de Bac Grillera
 • Encavalcament basal de Nogueres - Serra Cavallera
 • Encavalcament basal del Pedraforca (equivalent a l'encavalcament de Bóixols)
 • Encavalcament basal de la Serra del Verdet i que és equivalent a l'encavalcament del Montsec
 • Encavalcament de Bóixols
 • Encavalcaments de Bruc - Bigues
 • Encavalcament del Camp
 • Encavalcament del Ports - Serra de Llaberia
 • Encavalcament del Montsec
 • Encavalcament de Ribes - Camprodon
 • Encavalcament de les làmines de la Garrotxa
 • Encavalcament Basal
 • Falla d'Albanyà
 • Falles de l'Alt de Bonastre
 • Falles de l'Alt del Garraf
 • Falla d'Amer
 • Falla del Pla de Barcelona
 • Falla de Camós - Celrà
 • Falla de Cerdanya - Tet
 • Falla Costabona - Canigó
 • Falla de Carreu
 • Falla de Montagut
 • Falles del Camp
 • Falla del Tec
 • Falla d'Organyà
 • Falla de Figueres
 • Falles de la cubeta de Garriguella
 • Falla de Santa Coloma
 • Falla de Talaixà
 • Falles del Vallès - Penedès

Límit escorça - mantell litosfèric:

 • Discontinuïtat de Mohorovicic de la placa Ibèrica
 • Discontinuïtat de Mohorovicic de la placa Europea