• Imprimeix

Geoíndex viewers

View the geological, pedological and, in general, the geothematic and geological hazard information.

Geoíndex - Allaus

Base de Dades d'allaus de Catalunya, observacions del mantell nival i proteccions existents

Geoíndex - Atles de geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica a Catalunya

Geoíndex - Geotèrmia superficial

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Geoíndex - Cartografía hidrogeológica

Map of Hydrogeological Areas of Catalonia 1:250,000

Geoíndex - Deformacions del terreny

Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Geoíndex - Geotreballs

Estat de progrés dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

Geoíndex - Paisatges geològics

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges Geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Geoíndex - Projecte iCoast

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Life Project EBRO

Evaluation of vulnerable areas to subsidence and rise in sea level in the Ebro Delta of the Life project EBRO ADMICLIM

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Sismologia

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2013) i macrosísmics (880ac-2013)

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Sondejos

Consulta i descàrrega de sondejos provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades de tècniques geofísiques