• Imprimeix

Mapa dels sòls de pendent > 20%

El Mapa dels sòls de pendent superior al 20% s'elabora a partir de la informació de la Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 amb l'objectiu de donar suport al planejament urbanístic, atesa la normativa vigent al respecte.

Descarrega

Accedeix a l'aplicació per descarregar el Mapa dels sòls de pendent > 20% en SHP, DXF o DGN

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS.