• Imprimeix

Llista de geoinformació ICGC

Cartografia topogràfica

Àrea d'interès

MrSID

DXF

SHP

DGN

Altres formats

WMS ràster

WMS vector

Altres geoserveis

Cartografia topogràfica 1:1.000

v7 i v8

KMZ

REST

Base topogràfica 1:5.000

v7

MMZ, KMZ

REST

Base topogràfica 1:25.000

v7

MMZ

REST

Mapa topogràfic 1:50.000

v7

Mapa topogràfic 1:100.000

v7

Mapa topogràfic 1:250.000

v7

Mapa topogràfic 1:500.000

Mapa topogràfic 1:1.000.000

Imatges aèries i de satèl·lit

Àrea d'interès

MrSID

DXF

SHP

DGN

Altres formats

WMS ràster

WMS vector

Altres geoserveis

Ortofoto 10 cm

Ortofoto 25 cm

Ortofoto 50 cm

Ortofoto 2,5 m

Ortoimatge Landsat

Ortoimatges Sentinel-2

GeoTIFF

ortoXpres

Ortofoto infraroja 25 cm

Ortofoto infraroja 50 cm

Ortofoto infraroja 2,5 m

NDVI

Cartografia geològica i geotemàtica

Àrea d'interès

MrSID

DXF

SHP

DGN

Altres formats

WMS ràster

WMS vector

Altres geoserveis

Mapa geològic 1:25.000 (GT I)

GeoPDF

Mapa geoantròpic 1:25.000 (GT II)

GeoPDF

Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000 (GT III)

GeoPDF

Mapa de sòls 1:25.000 (GT IV)

GeoPDF

Mapa hidrogeològic 1:25.000 (GT V)

GeoPDF

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics (GT VI)

GeoPDF

Mapa geològic 1:50.000

GeoPDF

Mapa geològic 1:250.000

GeoPDF

Mapa de grups litològics 1:250.000

GeoPDF

Altres mapes geològics i geotemàtics

GeoPDF

Capes de geoinformació

Àrea d'interès

MrSID

DXF

SHP

DGN

Altres formats

WMS ràster

WMS vector

Altres geoserveis

Base municipal (1:5.000)

REST

Seccions censals

REST

Noms i numeració de carrers

REST

Polígons industrials

REST

Sòls de pendent > 20%

v8

Variables biofísiques de l'arbrat

GeoTIFF

Elevacions

Àrea d'interès

MrSID

DXF

SHP

DGN

Altres formats

WMS ràster

WMS vector

Altres geoserveis

Lidar

LAZ

MET2

ASCII

MET5

ASCII

WCS

MET15

ASCII

WCS

Mapes d'Elevacions, Orientacions i Ombres

Piràmides

Àrea d'interès

MrSID

DXF

SHP

DGN

Altres formats

WMS ràster

WMS vector

Altres geoserveis

Híbrida

MBTiles

Cartografia ràster (topo i orto)

WMTS

Ombrejat

WMTS