• Imprimeix

Producció d'atles

Atles ambiental de la Mediterrània (1997-1999)

Aquest estudi explora les bases ambientals de la funcionalitat socioeconòmica de tot el territori de la Mediterrània, a partir de la seva estructura ecopaisatgística, sobre la hipòtesi que el paisatge socioecològic reflecteix tant la història de l’activitat humana com la pròpia potencialitat del territori. Té la finalitat de completar el treball realitzat per a la Mediterrània occidental durant els anys 1995 i 1996. Estava format per una imatge per a tota la conca i d’altres imatges per il·lustrar fenòmens d’aquesta àrea geogràfica.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació, Barcelona, Espanya; Estudi Ramon Folch SL, Barcelona, Espanya; MultiCriteria Consulting, Barcelona, Espanya.

Finançament: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació; Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Madrid, Espanya.

Atles de l’Euroregió (1992-1995)

Elaboració i edició d’un atles geogràfic de l’Euroregió –Catalunya, Llanguedoc-Rosselló i Migdia-Pirineus-. L’ICC va participar en la planificació del projecte, en la preparació de varis mapes generals i temàtics del conjunt de l’Euroregió, en la redacció de textos i en el control de qualitat final. L’atles tracta els aspectes geopolítics, físics i socioeconòmics, i de la dinàmica de les tres regions.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) de Languedoc-Roussillon, Montpellier, França; Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) de Midi-Pyrénées, Tolosa, França; Groupement d'Intérêt Public Reclus (GIP-Reclus), Montpellier, França; Institut d'Estadística de Catalunya (IEC), Barcelona, Espanya; Direcció General de Planificació i Acció Territorial (DGPAT) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya.

Finançament: Region Languedoc-Roussillon; Unió Europea.

Atles d’Andorra (1991)

L’objectiu del projecte fou la publicació d’un atles geogràfic de contingut general i temàtic, amb material gràfic i textos relatius a les parròquies andorranes i als aspectes físics, demogràfics, econòmics i de serveis del Principat. Fou encarregat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut del Govern d’Andorra, amb l’objectiu d’inscriure’l dins del projecte de material pedagògic d’aquesta Conselleria, per a l’ensenyament de formació andorrana i per a l’escola andorrana.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut del Govern d’Andorra.

Finançament: Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut del Govern d’Andorra.