• Imprimeix

Geologia i sismicitat

 • COSMO SkyMed (2010)En el marc del projecte per a l’explotació dels productes SAR (Synthetic Aperture Radar) de la constel·lació de petits satèl·lits per a l’observació de la conca mediterrània (COnstellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation, COSMO-SkyMed), l’ICC va participar en la proposta “Continuous subsidence monitoring using COSMO-SkyMed constellation”.El projecte proposat es va basar en la utilització de la constel·lació COSMO-SkyMed per a la generació de mapes de deformació del terreny d’alta qualitat, utilitzant interferometria diferencial SAR. Les capacitats polarimètriques i d’alta resolució de la constel·lació suposen una millora dels resultats actuals. Aquestes dades, combinades amb dades ERS-1/2, ENVISAT, ALOS, TerraSAR-X i Radarsat-2 proporcionaren grans sèries temporals per a la detecció de moviments de deformació del terreny, normalment lents, causats per explotacions mineres, sobreexplotació dels aqüífers, construcció d’infraestructures o processos naturals. Els resultats DInSAR es varen comparar amb mesuraments de camp i es validaren utilitzant informació geològica i geofísica del subsòl per determinar i caracteritzar les causes de la subsidència i avaluar la seva perillositat.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Itàlia.Finançament: Sense contraprestació econòmica.
 • Interferometria per a la determinació de subsidències a Bogotà-2 (2008-2009)Estudi interferomètric diferencial SAR (DInSAR) que permeté determinar l’evolució de les subsidències del terreny a la ciutat de Bogotà, durant el periode 2006-2008, i avaluar el potencial de l’eina d’avaluació DInSAR en el seguiment de fenòmens de remoció en massa. Els resultats permeteren, posteriorment, l’adopció de mesures de prevenció del risc per subsidència, permetent quantificar els desplaçaments verticals del terreny i la velocitat d’ocurrència d’aquests desplaçaments; zonificar d’acord amb els nivells de subsidència; valorar la influència dels períodes hivernals en l’ocurrència del fenomen; avaluar el potencial de l’eina per al seguiment de fenòmens de remoció en massa; definir, amb base als resultats, les necessitats de seguiment futur i avenç en el coneixement.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotà, D.C. (FOPAE), Colòmbia.Finançament: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotà, Colòmbia.
 • Interferometria per a la determinació de subsidències a Bogotà-1 (2006-2007)

  L’ICC va realitzar un estudi mitjançant tècniques d’interferometria diferencial amb radar d’obertura sintètica (DInSAR), amb l’objectiu de determinar l’evolució de les subsidències del terreny a la ciutat de Bogotà durant el periode de temps comprès entre 1992 i 2005.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) y Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotà, D.C. (FOPAE), Colòmbia.

  Finançament: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotà, Colòmbia.

 • Metodologia per a la gestió del risc de moviment del sòl sota l’escenari de política d’assegurances (RISCMASS) (2004-2006)Projecte sobre l’estudi dels moviments del terreny, mitjançant interferometria radar, estudis geofísics i establiment d’una xarxa d’anivellament per a la definició dels models de moviments del sòl, elaboració de mapes de risc i anàlisi sobre polítiques d’assegurances.El paper de l’ICC en aquest projecte fou treballar sobre una zona pilot (conca potàssica), realitzant l’anàlisi de la problemàtica mitjançant interferometria radar, estudis geofísics i establiment d’una xarxa d’anivellament. També es va dissenyar i realitzar una base de dades i un SIG sobre els riscos dels moviments del sòl en aquesta zona.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR-IRPI), Regione Calabria, Itàlia; Protecció Civil de Sicília; Universitat d’Alacant, Alacant, Espanya; National Observatory of Athens (NOA), Atenes, Grècia.Finançament: Programa INTERREG IIIB MEDOC.
 • Informació automàtica de danys sísmics (ISARD) (2003-2006)

  L’objectiu fou la zonificació transfronterera i unificada dels Pirineus, per obtenir informacions preventives i operacionals del risc sísmic sense la distorsió que pogués ocasionar la frontera Espanya-França. Es va preveure la instal·lació de 3 accelerògrafs a França, 2 estacions sísmiques a Catalunya i 1 accelerògraf a Andorra, i la posta a punt del sistema automàtic d’estimació de danys.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Montpellier, França; Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Champs-sur-Marne, França; Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Ajuntament de Puigcerdà, Espanya; Centre de Recerques en Ciències de la Terra, Andorra.

  Finançament: FEDER Funds of the European Union (programa INTERREG III).

 • Risc sísmic al Principat d’Andorra (2002)

  Es va dur a terme la recopilació de dades geotècniques de diferents zones de la vall per tal de caracteritzar els paràmetres dinàmics del sòl de la vall. Amb aquestes dades es va procedir a estimar les funcions de transferència sísmica amb un mètode 1D lineal equivalent (proShake). D’altra banda, es va realitzar una campanya de registre del soroll sísmic per caracteritzar, experimentalment, els períodes predominants de resposta dels sòls. Amb tot això es va realitzar una zonificació sísmica preliminar.

  També es va estudiar la possibilitat d’esllavissades produïdes per terratrèmols. Es va adoptar una metodologia desenvolupada a Califòrnia i es va aplicar a les litologies i pendents existents a Andorra, utilitzant com a terratrèmol d’entrada valors compatibles amb els estudis de perillositat que s’havien realitzat als Pirineus.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Institut d'Estudis Andorrans, Andorra.

  Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 • Estudi dels efectes sísmics locals a Andorra (2002)Estudi preliminar de la microzonació sísmica de les zones més urbanitzades d’Andorra, comprenent l’estimació de les funcions d’amplificació del moviment sísmic, tant en la zona de les valls com en les vessants muntanyoses, i un estudi del perill de generació d’allaus causades per terratrèmols.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Institut d'Estudis Andorrans, Andorra.Finançament: Conjuntament pels organismes participants.
 • European-Mediterranean Seismic Hazard Map 1:5.000.000 (2002-2003)Elaboració dels processos d’edició i publicació del mapa en qüestió.Institut Cartogràfic de Catalunya, European Sismological Commission i International Geological Correlation Program.Finançament: Swiss Seismological Service, Zurich, Suïssa.
 • Sísmica de reflexió del Principat d’Andorra (2002-2003)Estudi geofísic a la cubeta de sobreexcavació glacial d’Andorra la Vella (des de Santa Coloma fins Andorra la Vella).Institut Cartogràfic de Catalunya i Centre de Recerca en Ciències de la Terra (CRECIT), Encamp, Andorra.Finançament: Centre de Recerca en Ciències de la Terra, Encamp, Andorra.
 • Avaluació de la perillositat sísmica, efectes del sòl i interacció sòl-estructura en una conca instrumentada (EUROSEISRISK) (2002-2004)

  L’objectiu del projecte fou la validació de programes de càlcul, tant dels efectes d’ampliació locals com de la interacció sòl-estructura de la sismicitat de la vall de Volvi - Tessalònica.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, Grècia; Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering, Tessalònica, Grècia; Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, París, França; Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Alemanya; Università degli Studi di Trieste, Itàlia; University of Tokyo, Japó; Comenius University, Bratislava, Eslovàquia.

  Finançament: Programa: Energy, Environment and Sustainable Development de la Unió Europea.

 • Xarxa sísmica de la República Dominicana (2001)Es va realitzar la inspecció dels treballs d’instal·lació d’una xarxa sísmica de vigilància i d’una xarxa d’accelerògrafs, així com del seu funcionament, durant els anys 1998-2000. Es van elaborar els corresponents informes per a Aurensa, organisme supervisor dels treballs de risc sísmic duts a terme a la República Dominicana per diferents organismes nacionals i internacionals per compte de la Unió Europea.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i AURENSA, Madrid, Espanya.Finançament: Unió Europea.
 • Metodologia avançada d’escenaris de risc sísmic amb aplicacions a ciutats europees (RISK-UE) (2001-2003)

  L’objectiu del projecte fou desenvolupar una metodologia general i modular per a la realització d’escenaris de danys sísmics, tenint en compte les especificitats de les ciutats europees, incloent els edificis de vivendes i els històrics. Es basa en l’avaluació de la perillositat sísmica, en l’inventari sistemàtic i les tipologies dels elements de risc, i en l’anàlisi del valor i de la vulnerabilitat d’aquests elements. La metodologia es va aplicar a set ciutats europees, entre les quals hi havia Barcelona.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (IZIIS), Skopje, Iugoslàvia; Technical Universisty of Civil Engineering (UTCB), Bucarest, Romania; Politecnico-Structural Engineering Department (POLIMI), Milà, Itàlia; Land Use Plan. and Natural Risks (BRGM), Marsella, França; Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Laboratory of Seismic Mechanics and Earthquake Engineering, Sofia, Bulgària.

  Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development de la Unió Europea.

 • Pianure alluvionali y Che cosa è una carta geologica? (1999-2000)Preparació i edició, en llengua italiana, de l’opuscle en anglès “Alluvial Plains”, realitzat per l’ICC, el Servizio Cartografico e Geologico de la Regione Emilia-Romagna, el Rijks Geologische Dienst d’Holanda i el Magyar Geológiai Szolgálat d’Hongria, i de l’opuscle en català “Què és un mapa geològic?”, publicat per l’ICC.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Servizio Cartografico e Geologico de la Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia.Finançament: Servizio Cartografico e Geologico de la Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia.
 • PALEOSIS (1998-2000)Projecte de dos anys de durada per a l’avaluació de la potencialitat de grans terratrèmols a regions de poca activitat sísmica actual. La metodologia emprada es basava en què els desplaçaments cosísmics repetits en una falla amb sediments joves condueixen a tenir registres dels terratrèmols en forma d’expressions morfològiques típiques.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Observatoire Royal de Belgique, Brussel·les, Bèlgica; Geologisches Landesamt, Alemanya; Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, París, França; Istituto di Ricerca sulla Tettonica Recente, Itàlia; National Geological Survey of Netherlands; KNMI of Netherlands; Universität zu Köln, Alemanya.Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development de la Unió Europea.
 • Recerca amb sísmica de refracció a l’àrea d’Ainsa (1997-1998)Realització de perfils sísmics amb una profunditat de 500-600 metres. Aquests perfils servien per definir l’evolució geològica de la conca d’Ainsa (Aragó).Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Department of Geological Sciences de la University College of London, Regne Unit.Finançament: Department of Geological Sciences de la University College of London, Regne Unit.
 • European Alluvial Plains (1996-1997)

  Elaboració d’un llibre de divulgació científica sobre la geologia de les planes al·luvials, la seva formació i la interrelació amb els riscos que es deriven de la ocupació humana en aquestes planes.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servizio Cartografico e Geologico de la Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia; Rijks Geologische Dienst, Haarlem, Holanda; Magyar Geológiai Szolgálat, Budapest, Hongria.

  Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 • EUROSEISMOD. Desenvolupament i validació experimental de tècniques avançades de modelització en sismologia i enginyeria sísmica (1996-1998)

  Continuació del projecte EUROSEISTEST. Desenvolupament de mètodes per a la modelització dels moviments del sòl i de les estructures produïdes per terratrèmols, i validació dels mètodes mitjançant experimentació de la xarxa de Volvi - Tessalònica. Es consideren mètodes 1D, 2D i 3D, lineals i no lineals, a més del calibratge de mètodes de microzonació sísmica en zones urbanes i la seva aplicació a diverses ciutats europees: Tessalònica, Barcelona, Benevento, Niça, Grenoble, Lisboa i Lieja.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Laboratoire de Géophysique Interne & Tectonophysique de la Université de Grenoble, França; Institute of Engineering Seismology & Earthquake Engineering, Tessalònica, Grècia; Laboratoire de Geologie de l'Ingenieur, d'Hydrogeologie & de Prospection Geophysique, Lieja, Bèlgica; Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa, Portugal; Istituto di Geodesia & Geofisica, Trieste, Itàlia; National Kapodistria University of Athens, Grècia; Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal; Centre d'Études Techniques de l'Equipement, Aix-en-Provence, França; Laboratoire de Ponts & Chaussees, Niça, França; Laboratoire de Mecanique des Sols-Structures-Materiaux, París, França; Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanya; Aalborg University, Dinamarca.

  Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment and Climate) de la Unió Europea.

 • Instal·lació d’una xarxa sísmica digital per caracteritzar la sismicitat de la regió de Salta (Argentina) (1995-1996)

  Va consistir en el desenvolupament d’uns equips digitals d’adquisició de dades sísmiques, basats en ordinador personal portàtil i la seva posada en funcionament a Salta (Argentina). Anàlisi de les dades registrades amb aquesta xarxa sísmica digital.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Universidad Nacional de Salta, Argentina; Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, Espanya; Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Granada, Espanya.

  Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia (Programa de Cooperación con Iberoamérica), Madrid, Espanya.

 • Catàleg bàsic de terratrèmols europeus i base de dades per a l’avaluació de la sismicitat a llarg termini i del risc sísmic (BEECD) (1995-1997)

  L’objectiu d’aquest projecte era iniciar la compilació d’un catàleg sísmic europeu, adient per a l’avaluació del risc sísmic amb criteris homogenis. Una part important del projecte va consistir en l’establiment de metodologies rigoroses per a l’elaboració de catàlegs sísmics, tant pel que fa referència a dades de sismicitat històrica com a dades de sismicitat instrumental.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Milà, Itàlia; Geo Forschung Zentrum, Potsdam, Alemanya; Imperial College of Science and Technology, Londres, Regne Unit; Osservatorio Geofísico Sperimentale, Trieste, Itàlia; National Kapodistrian University of Athens, Grècia; Schweizerisch Erdbebendienst, Zurich, Suïssa; British Geological Survey, Edimburg, Escòcia; Istituto Sperimentale Modelli e Strutture, Bergamo, Itàlia.

  Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment) de la Unió Europea.

 • ResPyr (1995-2005)

  Projecte de recerca per estudiar els moviments corticals a ambdues vessants dels Pirineus, emprant mètodes i tècniques de geodèsia espacial. Les fases del projecte dels anys 1995 i 1997 foren les següents: primera campanya d’observació a la part oriental dels Pirineus (1995); primera campanya d’observació a la part occidental dels Pirineus (1997).

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Observatoire Midi-Pyrénées, Tolosa, França; Universitat de Barcelona, Espanya; Escola d'Enginyers Tècnics en Topografia de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanya.

  Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 • Experimentació comparativa d’instruments de registre de moviments sísmics intensos a Veletri, Itàlia (1994-1995)

  Aquest projecte va consistir en la realització de proves comparatives de funcionament de diferents sistemes de registre de moviments intensos produïts per terratrèmols. En particular, un sistema desenvolupat a l’ICC es va comparar amb d’altres comercials disponibles a Itàlia.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ente Nazionale della Energia Elettrica (ENEL), Roma, Itàlia; Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Roma, Itàlia.

  Finançament: Ministeris d’Assumptes Exteriors d’Itàlia i Espanya.

 • Realització de perfils sísmics de reflexió a l’Illa de la Reunión, dins d’un projecte d’estudi de risc volcànic (1993)

  L’objectiu d’aquest projecte fou investigar la possibilitat de detectar l’heterogeneïtat 3D del volcà actiu Piton de la Fournaisse, mitjançant la realització de diferents experiments de sísmica, provant diferents geometries font-receptor.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Laboratoire de Sismologie Expérimentale del Institut Physique du Globe, París, França; Institut de Ciències de la Terra "Jaume Almera" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Barcelona, Espanya; École et Observatoire de Physique du Globe (EOPG), Estrasburg, França; Université de Pau, França; Office pour la Recherche Scientifique et Technique d'Outremer (ORSTOM), Villefranche-sur-Saone, França.

  Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment) de la Unió Europea.

 • Estudi del terratrèmol de l’any 1373 al Pirineu central (1993-1994)

  Va consistir en la recopilació i l’anàlisi d’informació documental d’arxiu referent als terratrèmols de l’any 1373 al Pirineu central, el seu anàlisi històric i interpretació sismològica, i la contribució a l’avaluació de la perillositat sísmica.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Bureau de Recherches Geologiques et Minières (BRGM), Orleans, França; Observatoire Royal de Belgique, Brussel·les, Bèlgica; Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, Espanya.

  Finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Bureau de Recherches Geologiques et Minières (BRGM); Observatoire Royal de Belgique; Universitat de Barcelona.

 • EUROSEISTEST. Volvi-Tessalònica: Un lloc de test per a la sismologia i l’enginyeria sísmica (1993-1996)

  Estudi de la influència dels sediments en el moviment sísmic del sòl i els seus efectes sobre les estructures. Es va definir una zona de test a Volvi-Tessalònica on s’instal·laren una sèrie de sensors amb els seus corresponents sistemes d’adquisició de dades, amb la finalitat de tenir informació detallada del moviment en emplaçaments de característiques geotectòniques diferents. Es realitzaren diverses campanyes amb mètodes geofísics i geotècnics per a la caracterització del subsòl i es va construir i instrumentar un model d’edifici a escala reduïda.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Laboratoire de Géophysique Interne & Tectonophysique de la Université de Grenoble, França; Institute of Engineering Seismology & Earthquake Engineering, Tessalònica, Grècia; Université de Liege, Bèlgica; Istituto di Geodesia & Geofisica, Trieste, Itàlia; National Kapodistrian University of Athens, Grècia; Laboratorio Nacional de Engenharia Civil del Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal; Centre d'Études Techniques de l'Equipement, Aix-en-Provence, França.

  Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment) de la Unió Europea.

 • Tècniques d’instrumentació sísmica aplicada a la vulcanologia. Experimentació a l’Antàrtica (1992-1993)

  Aquest projecte va consistir en el desenvolupament d’instrumentació sísmica i aplicació en el registre d’activitat sísmica associada al vulcanisme a l’Illa de Decepción.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, Espanya; Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Granada, Espanya.

  Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia (Programa: Antártico), Madrid, Espanya.

 • Posada a punt de mètodes per al càlcul de moviments forts del sòl produïts per terratrèmols. Aplicació a l’experiment d’Ashigara Valley (Japó) (1992-1994)

  Adaptació i desenvolupament de programari per a l’anàlisi d’efectes locals en moviments sísmics. Aplicació de la resposta de sòls a l’experiment internacional d’Ashigara Valley al Japó.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Laboratoire de Géophysique Interne & Tectonophysique de la Université de Grenoble, França.

  Finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Laboratoire de Géophysique Interne & Tectonophysique de la Université de Grenoble; Centre Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), Barcelona, Espanya.

 • Mètodes d’estudi de la sismicitat – xarxes instrumentals (1991-1995)

  Instal·lació i adaptació de maquinari i programari per a la transmissió telefònica, i anàlisi de dades sísmiques de Catalunya.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Laboratoire de Géophysique Interne & Tectonophysique de la Université de Grenoble, França.

  Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 • PotSis: Potencialitat Sísmica (1991-2001)

  Projecte de recerca de quantificació de la distribució actual de les deformacions tectòniques, per poder realitzar les estimacions dels períodes de retorn de sismes destructors al Pirineu oriental, aplicant tècniques geodèsiques per a la mesura dels moviments corticals recents. Aquest projecte interdisciplinari inclou estudis geodèsics, sismològics, de neotectònica, de sismicitat històrica, etc. Com a fases del projecte cal esmentar: disseny i monumentació de la xarxa (24 vèrtexs); primera campanya d’observacions (1992); càlcul de les dades de la primera campanya PotSis’92; segona campanya d’observacions (1994); càlcul de les dades de la segona campanya PotSis094; anàlisi i comparació d’ambdues èpoques. Per les característiques de la zona i del treball, s’esperaven resultats significatius en un periode de 10 anys, com a mínim.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, París, França; Observatoire Midi-Pyrénées, Tolosa, França; Université Montpellier II, França; GEOID, Montpeller, França; Geologie Tectonique-Environnement et Risques, Montpeller, França; Université des Sciences et Technique du Languedoc, Montpeller, França; aportació només tècnica del Institut für die Anwendung der Geodäsie in dem Bauwessen, Stuttgart, Alemanya.

  Finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire; Observatoire Midi-Pyrénées; GEOID; Geologie Tectonique-Environnement et Risques; Université des Sciences et Technique du Languedoc, França.

 • Determinació dels paràmetres font de terratrèmols amb registres de la xarxa d’accelerògrafs SMART-1 de Taiwan (1990-1992)L’objectiu del projecte fou el desenvolupament i l’aplicació de mètodes d’anàlisi d’accelerogrames de moviments intensos per a l’obtenció de paràmetres focals de terratrèmols.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i la University of California, Berkeley, Estats Units d’Amèrica.Finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya.
 • Observació i anàlisi de la sismicitat als Pirineus (1990-1995)

  Va consistir en l’establiment, operació i procés de dades d’una xarxa sísmica d’observació del Pirineu central-oriental. Les dades procedents de les estacions de camp es trametien via el satèl·lit Meteosat als centres de recepció de Barcelona i Tolosa. El resultat de l’anàlisi d’aquestes dades es publicà als butlletins anuals conjunts “Seismic activity in the Pyrenees”.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Observatoire Midi-Pyrénées, Tolosa, França.

  Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 • Investigació de la sismicitat històrica a Europa (RHISE) (1989-1993)

  Revisió d’alguns terratrèmols històrics europeus, principalment ocorreguts en zones frontereres, per posar a disposició de la comunitat un conjunt de dades de gran interès per a l’anàlisi de risc sísmic, a la vegada que s’establien metodologies comunes entre sismòlegs i historiadors europeus que treballaven en aquest camp.

  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Istituto per la geofísica della Litosfera del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Milà, Itàlia; Bureau de Recherches Geologiques et Minières (BRGM), Marsella, França; Imperial College, Londres, Regne Unit; Observatoire Royal de Belgique, Brussel·les, Bèlgica; National Kapodistrian University of Athens, Grècia; Centre Seismologique Euro-Mediterranéen, Estrasburg, França; Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica, Lisboa, Portugal.

  Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Climatology and Natural Hazards Research) de la Unió Europea.

 • Heterogeneïtat i anisotropia de la litosfera ibèrica (ILIHA) (1988-1990)L’objectiu d’aquest projecte fou investigar l’heterogeneïtat lateral i vertical, i l’anisotropia sísmica de la litosfera en el domini hercinià de la península ibèrica, mitjançant la realització de perfils sísmics profunds de gran escala i l’ampliació d’altres tècniques d’anàlisi de dades d’estacions sísmiques de banda ampla.Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Madrid, Espanya; Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espanya; Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya; Instituto y Observatorio de la Marina, San Fernando, Cadis, Espanya; Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica, Lisboa, Portugal; Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal; Universität Friedericiana Karlsruhe, Karlsruhe, Alemanya; Université Pierre et Marie Curie, París, França; Université Louis Pasteur, Estrasburg, França; Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, Països Baixos; University of Leicester, Leicester, Regne Unit; Dublin Institute for Advanced Studies, Dublín, Irlanda; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma, Itàlia; Københavns Universiteit, Copenhague, Dinamarca.Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development de la Unió Europea.