• Imprimeix

Qüestionari d'afectacions de temporals de mar

el Desafiament

Implementar prediccions morfodinàmiques operacionals, donant dades d'intervenció oportunes i valuoses per reduir els riscos costaners produïts pels temporals de mar

I. Dades personals

II. Dades generals

III. Danys i afectacions materials

IV. Danys i pèrdues humanes


Política de privacitat de dades
 L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya garanteix que tota la informació referent a les dades personals seran tractades de manera confidencial i en cap moment s'oferiran a tercers. D'acord amb la llei 15/1999 es reconeix el dret de l'usuari a accedir, modificar i/o cancel·lar les seves dades personals de les nostres bases de dades mitjançant un escrit adreçat a l'ICGC.