• Imprimeix

Article 12. Punt 5

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no té competències en allò establert en aquest punt, motiu pel que no es pot publicar informació al respecte.