• Imprimeix

Heu observat un moviment del terreny?

L'ICGC recull per a la Base de Dades de Riscos Geològics de Catalunya informació sobre els següents fenòmens: despreniments, esllavissades, fluxes torrencials i esfondraments.

Per aquest motiu, si heu vist com s'ha produït, el resultat o heu sentit quelcom sobre alguns d'aquests fenòmens, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres omplint el següent formulari o per telèfon al número 93 567 15 00.

Si voleu adjuntar fotografies del moviment del terreny, podeu fer-ho per correu electrònic a riscgeol@icgc.cat

Dades personals

Heu observat com es produïa el fenomen?:

Característiques del fenomen

Situació geogràfica

Danys i afectacions


Nivell de dany Via ràpida, autopista i autovia Carretera, camí i pista Vies fèrries
Sense danys -- -- --
Dany limitat Ocupació de cuneta o voral Ocupació parcial de la calçada Ocupació parcial de plataforma
Dany funcional Ocupació del voral i d'un carril de la calçada Ocupació completa de calçada i/o existència de danys en els elements secundaris com cuneta, senyalització, tanques Ocupació total de plataforma i existència de danys en els elements secundaris com cuneta, senyalització, tanques...
Dany important Ocupació completa de calçada i/o existència de danys superficials al ferm Ocupació completa de calçada i/o existència de danys superficials al ferm Ocupació total de plataforma i existència de danys en els elements principals com via, catenària...
Destrucció de la via Destrucció parcial Destrucció total o parcial Destrucció total o parcial
Tipus de danys Descripció
Sense danys --
Estètics o arquitectònics Esquerdes petites. L'impacte d'una roca produeix danys superficials..
Funcionals o de servei Esquerdes grans i continues. Les portes i finestres s'encallen. Els envans s'inclinen i vinclen. Algunes bigues es despengen i les canonades queden fora de servei. L'impacte d'una roca produeix un forat i danys greus a envans.
Estructurals o d'estabilitat Esquerdes molt grans. Les bigues es despengen. Es requereix l'estintolament dels murs. Les finestres rebenten per distorsió. L'impacte d'una roca produeix la destrucció total o parcial


Tipus de danys Descripció
Sense danys --
Estètics o arquitectònics Esquerdes petites. L'impacte d'una roca produeix danys superficials..
Funcionals o de servei L'element deixa de ser funcional
Estructurals o d'estabilitat L'element requereix una reconstrucció total

Política de privacitat de dades

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya garanteix que tota la informació referent a les dades personals seran tractades de manera confidencial i en cap moment s'oferiran a tercers. D'acord amb la llei 15/1999 es reconeix el dret de l'usuari a accedir, modificar i/o cancel·lar les seves dades personals de les nostres bases de dades mitjançant un escrit adreçat a l'ICGC.