• Imprimeix

Enquesta de comprensió del Butlletí de Perill d'Allaus

Amb l'objectiu de millorar i fer més comprensibles les informacions que emetem del perill d'allaus, hem elaborat una breu enquesta. La finalitat és saber quines informacions consulteu més sovint i avaluar si les dades publicades a la nostra pàgina web són prou clares i entenedores.

Us demanem la vostra col·laboració omplint aquest formulari per tal de recollir les vostres aportacions. Moltes gràcies.

Dades de l'enquestat/da

Dades que consulteu

Valoració de les icones

8. Valora la facilitat per entendre les següents icones, segons una escala de 4 graus (de gens a molt)

Interpretació de les dades

Comentaris


Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la informació que ens faciliteu, per interès legítim. Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.catPer a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.