• Imprimeix

Jornada: Usuaris dels serveis SPGIC

 

Quan

Data 08.11.2012

On

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Monjuïc, s/n
08038 Barcelona

Veure mapa

La jornada pretén difondre l’estat actual del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC). Es mostraran els canvis que s’han dut a terme a la Xarxa CatNet i a la Xarxa Utilitària, des de la última jornada d’usuaris. En el marc del canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89, també es mostraran quines són les implicacions d’aquest canvi a nivell pràctic i les solucions que es poden adoptar.

Degut a l’estreta relació que hi ha entre l’SPGIC i el maquinari/programari que empren els usuaris, les principals distribuïdores d’equips topogràfics presentaran solucions actuals per a problemes concrets, presentaran l’estat actual de la tecnologia del sector i atendran consultes específiques dels assistents.

Programa:

9:30 - 10:00

Recepció i lliurament d'acreditacions

10:00 - 10:05

Benvinguda i presentació de la jornada

10:05 - 10:35

Estat de la infraestructura i dels serveis de la xarxa CatNet

10:35 - 11:00

Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89

11:00 - 11:30

Xarxa Utilitària de Catalunya (marc oficial i desplegament)

11:30 - 11:50

Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble

11:50 - 12:10

Características y servicios Leica Smartnet Europa

12:10 - 12:30

Solucions Topcon per a l'auscultació automàtica amb estacions totals de precisió

12:30 - 13:00

Torn obert de paraules

13:00 - 14:00

Col·loqui a la Sala d'Exposicions de l'ICC