Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 77398, ID de l'objecte: 60625

Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic

Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic