Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 69735, ID de l'objecte: 52622

Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble

Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble