Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 76893, ID de l'objecte: 60100

La composició de la toponímia de Catalunya. Els genèrics dels topònims catalans i la seva distribució dialectal

La composició de la toponímia de Catalunya. Els genèrics dels topònims catalans i la seva distribució dialectal

La composició de la toponímia de Catalunya. Els genèrics dels topònims catalans i la seva distribució dialectal