• Imprimeix

Observació de la Terra

2016

Articles

Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez-Aragüés, F., Palà, V., Corbera, J. (2016): Contaminación lumínica: Obtención de mapes de luminancia urbana a partir de sensores aerotransportados.
Luces CEI, núm. 58.

Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez-Aragüés, F., Palà, V., Corbera, J., Arnaldich, J. (2016): Generación de mapas de luminancia urbana a partir de un sensor hiperespectral VNIR y una cámera fotogramétrica digital.
Revista de Teledetección, núm. 47, pàg. 85-97.

Ponències a congressos

INSPIRE 2016. Barcelona, setembre 2016:
Palà, V.: Operational Sentinel-2 orthoimage series generation in Catalonia: first experiences.

Conferències a jornades

Contaminació lumínica: de la dada a la mesura d’impactes i afectacions. ICGC. Barcelona, març 2016:
Palà, V.: Els mapes d’emissions lumíniques de l’ICGC.

Sustainable Urban Living. Leicester. Novembre 2016:
Corbera, J.: Urban ecosystem: from research to operational earth observation approach.

La luz de la ciudad. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, desembre 2016:
Corbera, J.: El análisis del proceso de urbanización a través de la observación de las transformaciones de los usos del suelo. Participació en aquesta taula rodona.

Observació de la Terra i aplicacions en l’àmbit de la salut. ICGC. Barcelona, desembre 2016:
Corbera, J.: Observació de la Terra - Geoinformació i salut: amb els ulls de l'ICGC.
García, A.: Contaminació lumínica.

Pòsters a congressos

INSPIRE 2016. Barcelona, setembre 2016:
Gilabert, J., Tardà, A.,Llasat, M. C.: Assesment of local climate zones over metropolitan area of Barcelona and added value of urban atlas, Corine Land Cover and Copernicus layers under INSPIRE specifications.

Docència impartida

Comissió Tècnica per al Programa Europeu d’Observació de la Terra Copernicus. Grup de treball COPCAT (GT3: Copernicus COPCAT). Juny 2016:
Taller sobre l’utilització del servei Sentinel-2.

STEM a l’Espai – World Space Week. UPC i Departament d’Ensenyament. Castelldefels, octubre 2016:
Pineda, L., Corbera, J.: Taller sobre observació de la Terra.

MTIG18: Màster en Geoinformació: Aplicacions i Gestió. UAB. Bellaterra, 2016:
Formació en els mòduls: “Dades geoespacials”, “Tècniques de programació i recursos de geoinformació”, “Gestió de la informació” i “Geoaplicacions per a Smart Cities”.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Treball final de màster “Exploració de les limitacions, usos i potencials d’explotació de dades de sensors tèrmics hiperespectrals”. Tutor: A. Tardà. Màster en geoinformació: aplicacions i gestió (UAB).

Treball final de màster “Sentinel-2: Un nou repte en la informació multiespectral”. Tutor: L. Pineda. Màster en geoinformació: aplicacions i gestió (UAB).

Treball final de màster “Geoinformation and ground remote sensing: L_band radiometers”. Tutor: R. Alamús. Màster en geoinformació: aplicacions i gestió (UAB).

Treball final de màster “Sentinel 1: From R.D.I. towards geoinformation products and services”. Tutor: J. Corbera. Màster en geoinformació: aplicacions i gestió (UAB).

Membres de tribunal de tesis doctoral i de màsters

Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. “Caracterització de la contaminació lumínica en zones protegides i urbanes”. Membre del tribunal: J. Corbera.

Exposicions

Geociències, art i innovació. CST Pirineus (ICGC), novembre 2015-juliol 2016.

2015

Articles

Blázquez, Á., González, J. R., Martín, S., Just, A., Cabré, M. (2015): Assessing post-storm forest dynamics in the Pyrenees using high-resolution LIDAR data and aerial photographs
Journal of Mountain Sicence, vol. 12, núm. 4, pàg. 841-853. DOI:10.1007/s11629-014-3327-3

Iglesias, R., Aguasca, A., Fabregas, X., Mallorqui, J. I., Monells, D., López-Martínez, C., Pipia, L. (2015): Ground-Based Polarimetric SAR Interferometry for the Monitoring of Terrain Displacement Phenomena–Part II: Applications
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, vol. 8, núm. 3.

Martín, S., Coll, L., De Cáceres, M., Guitart, L., Cabré, M., Just, A., González, J. R. (2015): Combining aerial LiDAR and multi-spectral imagery to assess post-fire regeneration types in a Mediterranean forest
Canadian Journal of Forest Research, 45(7): 856-866, 10.1139/cjfr-2014-0430.

Ponències a congressos

GISTAM. 1st International Conference on Geographical Information Systems. Barcelona. Abril 2015:
Corbera, J.: eARTH Observation – A World to Be Sensed. Conferència convidada.

Conferències a jornades

Jornada “Nous sistemes satèl·lits d’alta resolució”. ICGC. Abril 2015:
Corbera, J.: Un nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la Terra
Ramon, R.: Generació d’ortimatges en zones remotes a partir de satèl·lits

Jornada “Reptes i futur en l’observació aerotransportada de la Terra”. ICGC. Maig 2015:
Bosch, E.: Operacions aèries a l’ICGC: 30 anys d’experiència amb múltiples sensors.

Jornada “Noves tecnologies i nous productes al servei de l’Administració Local”. ICGC. Maig 2015:
Corbera, J.: Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra.

Docència impartida

Universitat de Florida. Seminar on Operating Earth Observation. Març 2015:
Corbera, J. (professor convidat): eARTh Observation - A World to Be Sensed.

Exposicions

Geociències, art i innovació. ICGC, juny-setembre 2015.

2014

Articles

Iglesias, R., Aguasca, A., Fabregas, X., Mallorqui, J. I., Monells, D., López-Martínez, C., Pipia, L. (2014): Ground-Based Polarimetric SAR Interferometry for the Monitoring of Terrain Displacement Phenomena–Part I: Theoretical Description [1,4 MB]
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2360040.

Pérez, F., Tardà, A., Alamús, R., Moré, G., Cea, C., Palà, V., Corbera, J., Pons, X. (2014): Intercalibración de sensores AISA y CASI
Revista Catalana de Geografia, núm. 48. ICGC. Barcelona.

Sanchez, N., Piles, M., Martínez-Fernández, J., Vall-llossera, M., Pipia, L., Camps, A., Aguasca, A., Pérez-Aragüés, F., Herrero-Jiménez, C. M. (2014): Hyperspectral Optical, Thermal, and Microwave L-Band Observations For Soil Moisture Retrieval at Very High Spatial Resolution [1,6 MB]
Photogrammetry Engineering and Remote Sensing , vol. 80, núm. 8, pàg. 745-755.

Ponències a congressos

Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez, F., Palà, V., Corbera, J. (2014): A methodology for luminance map retrieval using airborne hyperspectral data [5,7 MB]
SPIE. Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications. Amsterdam, setembre.

Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Corbera, J., Morera, M., Ruiz Casas, A. (2014): Hyperspectral TIR sensor for building heat-loss detection [7 MB]
Raqrs2014. València, setembre.

Pòsters a congressos

Pineda, L., Tardà, A., Palà, V., Corbera, J. (2014): Use of operational airborne and satellite remote sensing to Forest Fire Mapping in Catalonia: lessons learned [1,5 MB]
ForestSAT2014. Trento, novembre.

Docència impartida

Postgrau IC_Cartotechnology.

2012

Corbera, J., Torres, M. (2012): La Terra des del cel: els satèl·lits [2,4 MB]
Cavall Fort, núm. 1204, pàg. 5-7.

Molina, P., Pares, M., Colomina, I., Vitoria, T., Silva, P., Skaloud, J., Kornus, W., Prades, R. (2012): Drones to the Rescue! Unmanned Aerial Search Missions Based on Thermal Imaging and Reliable Navigation
Inside GNSS, pàg. 36-47. Ed. Gibbons Media & Research LLC. Oregon (EUA).

2011

Corbera, J., Vilafranca, A. G., Luri, X., Canalias, E., Delgado, A. (2011): Boosting Small Satellite Missions for Earth Observation at Regional Level: Main Drivers and Experiences. [205,4 kB]
Proceedings of the 8th IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation. Berlin.

Martín, F., Corbera, J., Marchan, J. F., Camps, A., Aguasca, A. (2011): Airborne soil moisture determination at regional level: a data fusión approach for Catalan Territory [911,3 kB] .
Revista Teledetección, núm. 35, pàg. 47-54.

Martín, F., Corbera, J., Marchan, J. F., Gonzalez, A. (2011): RapidEye and the Rededge band for modelling the vegetation and the recovery of the soil moisture [1,7 MB] .
Mapping, núm. 150, pàg. 10-20.

Martín, F., Marchan, J. J., Aguasca, A., Vall-llossera, M., Camps, A., Piles, M., Corbera, J., Villafranca, A. G., Pipia, L., Tardà, A. (2011): Airborne soil moisture determination using a data fusion approach regional level [419,5 kB] .
Proceedings of the 2011 IGARS. Vancouver.

Villafranca, A., Mignot, S., Portell, J., García-Berro, E. (2011): FAPEC in an FPGA: a simple low-power solution for data compression in space [1,2 MB] .
Proceedings of the 2011 SPIE Optics & Photonics Conference. San Diego.

2009

Corbera, J.; Luri, X.; Canalias, E.; Martinez, M. (2009): Missió en petit satèl·lit d'observació de la Terra, MEDIMAP, geoinformació i utilitat per afrontar els reptes de Catalunya
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 36. ICC. Barcelona, juny.