• Imprimeix

Publicacions Tècniques 1999-2000

Berástegui, X.: Historia geológica de Catalunya
Patrimonio geológico de Cataluña, pág. 34-46. ENRESA. 2000

Berástegui, X., Casanovas, J. i Moyà, S.: El jaciment paleontològic de Cal Guardiola. Una finestra oberta al plistocè inferior de Catalunya. Contextualització geològica
Tribuna d'Arqueologia 1997-1998, pág. 255-277. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2000

Berástegui, X. i Puig, C.: Evaluación crítica de las hojas MAGNA de Catalunya publicadas (1972-1999). Perspectivas de futuro
Boletín Geológico y Minero, número especial, pág. 73-84. 2000

Castellote, M., Goula, X., Suriñach, E., Talaya, J. i Térmens, A.: GPS CuaTeNeo en el SE de la Peninsula Ibérica con fines geodinámicos
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 Febrero 2000

Catalán, A., Roca, A. i Goula X.: Predicción espectral de la acción sísmica a partir del modelo de Brune modificado
1er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Múrcia, 12-16 abril 1999

Chávez, J., Goula, X., Roca, A., Mañá, F., Presmanes, J. A. i López-Arroyo, A.: Escenarios de daños sísmicos en Cataluña
1er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Múrcia, 12-16 abril 1999

Cid, J., Figueras, S., Fleta, J., Goula, X., Susagna, T. i Amieiro, C.: Zonación sísmica de la ciudad de Barcelona
1er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Múrcia, 12-16 abril 1999

Cid, J., Figueras, S., Goula, X., Susagna, T. i Roca, A.: Simulación numérica de efectos locales en la ciudad de Barcelona
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 Febrero 2000

Figueras, S., Cid, J., Goula, X., Susagna, T. i Roca, A.: Calibración de métodos de modelización de efectos locales: EUROSEISTEST (Grecia)
1er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Múrcia, 12-16 abril 1999

Fleta, J., Santanach, P., Martínez, P., Goula, X., Grellet, B. i Masana, E.: Geologic, geomorphologic and geophysic approaches for the paleoseismological analysis of the Amer fault (NE Spain)
HAN2000 Paleosis: Evaluation of the potential for the large earthquakes in regions of present day low seismic activity in Europe. Bélgica, 13-17 Marzo 2000

Furdada, G., Martínez, P., Oller, P. i Vilaplana, J. M.: Slushflows at El Port del Comte, northeast Spain
Journal of Glaciology, vol. 45, núm. 151, pág. 555-558. 1999

Giménez, J., Goula, X. i Suriñach, E.: Cuantificación de deformaciones recientes mediante datos de nivelación de precisión en el sudeste peninsular
1er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Múrcia, 12-16 abril 1999

Giménez, J., Suriñach, E. i Goula, X.: Quantification of vertical movements in the eastern Betics (Spain) by comparing levelling data
Tectonophysics, núm. 317, pág. 237-258. 2000

González, M., Secanell, R., Susagna, T. i Goula, X.: Inversión de amplitudes de registros sísmicos para la definición de ML
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 Febrero 2000

González, M., Chávez, J., Susagna, T., Goula, X. i Roca, A.: Simulación de escenarios de daños: aplicación al terremoto del Ripollès (Girona) de 1428
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 Febrero 2000

González, M., Susagna, T. i Codina, J. M.:Col·lecció d'instruments científics a l'Observatori Fabra
Actes de les V Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica, pág. 197-202. Barcelona, 2000

Goula, X.: Sismologia. Aplicació a la construcció
La Punxa, núm. 29, pág. 44-47. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 1999

Goula, X., Olivera, C., Fleta, J., Grellet, B., Lindo, R., Rivera, L. A., Cisternas, A. i Carbon, D.: Present and recent stress regime in the eastern part of the Pyrenees
Tectonophysics, núm. 308, pág. 487-502. 1999

Goula, X.: Mapa de Sismicitat de Catalunya 1977-1997
L'Informatiu del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, núm. 158, pág. 19-21. Febrero 2000

Goula, X.: Nocions bàsiques sobre els terratrèmols i mapa de zones sísmiques de Catalunya
La Punxa, núm. 29, pág. 44-47. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 1999

ICC : Cartografia d'allaus: El mapa de zones d'allaus
La Pista, núm. 3. Diciembre 1999

ICC : Una xarxa d'estacions nivometeorològiques automàtiques per a la predicció d'allaus
La Pista, núm. 3. Diciembre 1999

Martínez, P., Teixidó, T., Fleta, J., Goula, X. i Renardy, F.: Prospección geofísica en el sistema de fallas Amer-Brugent (Girona, España)
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 Febrero 2000

Marturià, J., Oller, P., de Paz, A. i Martí, G.: Automatic avalanche mapping for large areas
Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems Proceedings. Munich, 24-27 Octubre 2000

Olivera, C. i Roca, A.: Les grands séismes catalans
Archéosismicité & Vulnerabilité du bati ancien. Actes des IVe Rencontres du Groupe APS Association pour l'identification et l'étude des pathologies d'rigine sismique dans le bati ancien. Perpinyà, Mayo 1999

Olivera, C., Fleta, J., Goula, X., Susagna, T., Figueras, S., Olmedillas, J. C. i Roca, A.: Mapa de sismicidad de Cataluña 1977-1997
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 Febrero 2000

Puig, C., Berástegui, X. i Barnolas, A.: The new 1:50.000 geological map of Catalonia and related databases. An ITGE-ICC corporate experience
Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems Proceedings. Munich. 2000

Roca, A., Goula, X., Olmedillas, J. C. i Talaya, J.: Redes de observación geofísica con plataformas VSAT. Proyecto de red del Institut Cartogràfic de Catalunya
Boletín ROA, núm. 5, pág. 161-166. Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando. 1999

Roca, A., Goula, X., Olmedillas, J. C., Olivera, C., Susagna, T., Figueras, S. i Fleta, J.: Nueva red sísmica de Cataluña con sensores de banda ancha y comunicación vía satélite en tiempo real
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 Febrero 2000

Roca, A., Goula, X. i Susagna, T.: Zonación sísmica a Diferentes Escalas. Microzonación
Física de la Tierra, núm. 11, pág. 203-236. 1999

Roca, A., Goula, X., Susagna, T., González, M. i Chávez, J.: Earthquake risk assessment and damage scenarios mapping: application to Catalonia
Third Congress on Regional Geological Cartography and information Systems Proceedings. Munich, 24-27 Octubre 2000

Secanell, R., Goula, X., Susagna, T., Fleta, J. i Roca, A.: Mapa de zonas sísmicas de Cataluña
1er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Múrcia, 12-16 Abril 1999

Susagna, T., Goula, X. i Roca, A.: Catálogo de sismicidad: Volumen I del Atlas sísmico de Catalunya
1er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Múrcia, 12-16 Abril 1999

Susagna, T., Goula, X. i Roca, A.: A new macroseismic catalogue for Catalonia
24th General Assembly European Geophysical Society. Países Bajos, 19-23 Abril 1999

Susagna, T., Goula, X. i Roca, A.: Volumen 1 del Atlas Sísmico de Cataluña
2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 Febrero 2000

Térmens, A., Castellote, M., Soro, M., Fleta, J., Goula, X. i Talaya, J.: PotSis'99, PotSis'94 and PotSis'99 GPS campaigns to improve the knowledge of seismic potentiality in the Eastern Pyrenees
X General Assembly of the WEGENER Project (WEGENER 2000). Observatorio de San Fernando. 18-20 Septiembre 2000