• Imprimeix

Resum i conclusions

El projecte ha desenvolupat un prototip de sistema d'alerta costaner, iCOAST, capaç de predir, amb antelació, temporals extrems. Aquestes situacions d'alta energia venen definides per una combinació de fort onatge i un nivell del mar alt. iCOAST ha estat validat per la costa catalana, un ambient micromareal dominat per l'onatge, en el qual les variacions del nivell mig del mar induïdes per les condicions meteorològiques són un factor clau desencadenant del dany.

La metodologia desenvolupada permet la identificació de platges o zones crítiques, definint, en cada cas, els indicadors més representatius, que expliquen una condició de temporal i els seus valors associats.

Els models utilitzats i l'estratègia d'implantació proporcionen informació, no només del temporal, sinó del tipus de mesures que es poden dur a terme per disminuir el risc previst. Es proposa la construcció d'un sistema duna-rasa de petites dimensions com a mesura d'acció ràpida per disminuir el possible ultrapassament de l'onatge.

El marc desenvolupat pot ser implementat en altres regions europees costaneres per ajudar en el procés de presa de decisions de la gestió de riscos costaners.