• Imprimeix

Wi-GIM Life

L'ICGC participa en el projecte Life Wireless Sensors Network for Ground Instability Monitoring (Wi-GIM), recopilant i analitzant les dades d’aquest innovador sistema aplicat a la subsidència i les esllavissades

L'ICGC participa en el projecte Wireless Sensors Network for Ground Instability Monitoring (Wi-GIM), finançat pel programa Life de la UE pel desenvolupament d’un sistema de monitoreig de moviments del terreny basats en ones de radio. L’ICGC es responsable de la implantació i validació  del sistema al barri de l’Estació de Sallent per l’estudi del fenomen de subsidència.

El projecte Wi-GIM té com a objectiu desenvolupar un sistema precís, flexible i de baix cost per al monitoratge de la deformació del terreny, i concretament, mesurar el moviment produït a la superfície mitjançant l'adquisició de la posició (x, y, z) de cada un dels diferents sensors del sistema organitzats en una xarxa. Aquest sistema permet la mesura de la deformació tridimensional del terreny.

27.01.2017. Jornada sobre monitorització del terreny com a eina de gestió del risc i presentació del Projecte Europeu Wi-GIM, a l'ICGC Barcelona [Programa i presentacions]