• Imprimeix

Clima i zonificació urbana

Estudi de les cobertes a partir de dades d'Observació de la Terra i els impactes en l'entorn urbà de les tendències climàtiques

En el context de l'estudi de les cobertes a partir de dades d'Observació de la Terra, i els impactes en l'entorn urbà de les tendències climàtiques, el 2016 s'ha iniciat un doctorat industrial entre l'ICGC i la Universitat de Barcelona (UB). Actualment, les grans ciutats i àrees metropolitanes conformen un ecosistema on les tendències climàtiques estan tenint i tindran grans impactes a curt, mig i llarg termini. El canvi climàtic a les ciutats és més acusat que el propi canvi climàtic global. Aquestes alteracions en el clima són fruit d'un procés d'antropització sense precedents accentuant, en molts casos, per l'alta vulnerabilitat de la regió (concretament, les tendències en extrems de precipitació són incertes però no l'augment del risc). És per això que s'han d'elaborar noves aproximacions o models perquè, en definitiva, les preses de decisions puguin ser en forma de polítiques de mitigació i adaptació sostenibles i que per tant es puguin minimitzar els impactes i adaptar-se amb mesures més resilients.

El programa de doctorat industrial entre la UB i l'ICGC cerca la creació de serveis basats en la geoinformació per entorns urbans, a partir de dades d'Observació de la Terra, dades climàtiques, dades de contaminació, per acabar-les creuant amb dades socioeconòmiques i generar un coneixement clar en la implementació de mesures resilients. Mitjançant noves aproximacions a la morfologia i a altres característiques dels ecosistemes urbans com les Local Climate Zones, Urban Atlas o mapes Corine i MCSC, es dissenyaran productes i serveis, per tal d'avaluar la resiliència de l'entorn urbà.

Local climate zones de l'àrea metropolitana de Barcelona.