• Imprimeix

Tomografia elèctrica

Equip d'elèctrica tradicional per a sondeig elèctric vertical

  • Geo-resistivímetre model RESISTAR RS-100 (GEOFYZICA, a.s)
  • Caixa d'interfase ME-100/RS100M (48 m de cable amb caixa nodo-geoelèctrica cada 4 m)
  • Multivoltímetre G-300 (rang 1000-1 mV)
  • Miliamperímetre G-400 (rang 3000-1 mA)
  • Font d'alimentació: generador 3.2 KW
  • Conjunt d'elèctrodes impolaritzables
  • Carrets de cable per sondejos elèctrics de 3000 m