• Imprimeix

Sísmica activa

  • 100 Geòfons verticals L-40A de 40 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
  • 52 Geòfons Vertical de 4.5 Hz de freqüència natural
  • 24 Geòfons verticals L-100A2 de 100 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
  • 143 Geòfons verticals L-10A de 10 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
  • 30 Geòfons Horitzontals L40A de 40 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
  • 52 Geòfons Horitzontals SM-6/H-B de 8 Hz de freqüència natural (SENSOR Nederland)