• Imprimeix

Estudis destacats

Relació d'estudis i treballs geofísics destacats

L'ICGC aplica diferents mètodes d'exploració geofísica com a suport a les diverses activitats i projectes de les seves àrees i a les necessitats del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. També realitza estudis geofísics per demandes externes, propostes i elaboració de criteris tècnics d'aplicació de mètodes geofísics i activitats de recerca tant a nivell experimental com a nivell instrumental. Es realitzen també estudis de microzonació sísmica aplicant mètodes experimentals i de simulació numèrica per al càlcul de l'amplificació de les ones sísmiques quan es propaguen en terrenys poc consolidats.

L'ICGC col·labora estretament amb universitats i participa en projectes d'investigació nacionals e internacionals relacionats (format pdf):