• Imprimeix

Biblioteca Domènech

Inventari de la biblioteca Josep M. Domènech i M. Asunción Tomasa.

La biblioteca Josep M. Domènech i M. Asunción Tomasa de monografies locals de Catalunya, s'incorporà l'any 2008 al fons de la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. És formada per més de 20.000 llibres i gairebé 23.000 fulletons i altra documentació com ara mapes, revistes i documents d'àudio i vídeo.

El volum i la complexitat de tota aquesta documentació fa preveure que es trigarà temps a tenir-la integrada al catàleg bibliogràfic de la Cartoteca. Per tal de posar al més aviat millor tota aquesta documentació al servei del públic es publica, provisionalment, aquest inventari fet pel mateix Sr. Domènech.

Consultar en el CCUC

Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

Com es va fer la biblioteca

Fruit de l'afició juvenil de Josep M. Domènech als llibres, el 1942, a 17 anys, en les seves excursions, començà a adquirir petites obres de pobles, llocs o santuaris. Al cap de poc temps, s'engrescà en aconseguir La Cerdanya, de Pau Vila i, ja el 1945, adquirí una part de la biblioteca de Domènec Palet i Barba (1872-1953), amb la Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesc Carreras i Candi.

Després, seguint llibreters d'arreu, amplià el petit fons, completant col·leccions de publicacions en sèrie de caràcter monogràfic, històric i excursionista, i també adquirí llibres del qui havia estat peoner del cinema amateur, folklorista i excursionista, Agustí Fabra (1903-1972).

Un salt important fou el llegat que li va fer el jurista Josep Grases (1886-1974), d'un gran fons excursionista amb quasi totes les publicacions del Centre Excursionista de Catalunya, que després Domènech quasi completà. A més, a la família Grases, els comprà moltes monografies no llegades.

A part les moltes compres a llibreters antiquaris, adquirí llibres de les col·leccions particulars d'Eduard Fontserè (1870-1970), de Josep Iglésies (1902-1986), d'Eufemià Fort (1908-1979), de Josep Rigol (1897-1986), de Pere Galí (1906-1994), de Joan Tous (1912-2004), i d'altres.

El vincle de Josep M. Domènech amb les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos i amb la Fundació Salvador Vives i Casajuana, va fer que li arribessin alguns exemplars publicats per Centres d'Estudis. També tingué donacions de molts amics i d'organismes i institucions en conèixer-se la importància de la Biblioteca.