• Imprimeix

Reculls d'informació sísmica i mapes

Butlletins sismològics, atles sísmic, bases de dades, mapes de sismicitat, mapes de mesozonació...

Butlletins sismològics

Butlletins sismològics de l'ICGC des de l'any 1984 fins a l'actualitat.

Sismogrames analògics

Sismogrames analògics de la Xarxa Sísmica de Catalunya durant el període 1985-2008.

Observatori Fabra

Informació sísmica de l'Observatori Fabra (Registres 1914-1996 i Estudis 1943-1996)

Observatori de l'Ebre

Informació sísmica de l'Observatori de l'Ebre (sismogrames i butlletins)

Mapes geofísics i sísmics

Mapa aeromagnètic, mapes gravimètrics, mapes sísmics...