Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 85741, ID de l'objecte: 69130

2.1.5.6_06

2.1.5.6_06

Durant el Paleocè i l'Eocè les dues plaques van col·lidir, i començà l'aixecament de la Serralada Pirinenca. La flexió a la litosfera produïda per la col·lisió, juntament amb un ascens del nivell de la mar, van permetre durant l'Eocè (5) la formació d'un golf de l'Atlàntic a la Conca de l'Ebre.

Durant el Paleocè i l'Eocè les dues plaques van col·lidir, i començà l'aixecament de la Serralada Pirinenca. La flexió a la litosfera produïda per la col·lisió, juntament amb un ascens del nivell de la mar, van permetre durant l'Eocè (5) la formació d'un golf de l'Atlàntic a la Conca de l'Ebre.