Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 85666, ID de l'objecte: 69054

2.1.5.4.1_33

2.1.5.4.1_33

DhC-Mx/Ca: Lutites, margues, gresos i calcàries

Roques detrítiques i carbonàtiques (DC) DhC-Mx/Ca: Lutites, margues, gresos i calcàries