• Imprimeix

Especificacions tècniques

Documents que detallen com es fan els diversos productes, quins elements s'inclouen i en quines capes, i altra informació tècnica.

Cartografia topogràfica

Tècniques

Diccionari

Format DXF

Format DGN7

Format DGN8

Format SHP

Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.2)

PDF

ZIP

PDF

PDF

PDF

PDF

Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.2) - Addenda AMB

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.2) - Addenda Aj. BCN

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.1)

PDF

PDF

PDF

PDF

Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.1) - Addenda AMB

PDF

PDF

PDF

PDF

Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 (v2.0)

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Base topogràfica de Catalunya 1:25.000 (v1.0)

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000 (v5.1)

PDF

Imatges aèries i de satèl·lit

Tècniques

Diccionari

Format DXF

Format DGN7

Format DGN8

Format SHP

Ortofoto de Catalunya 1:1.000 - 10 cm (v1.0)

PDF

Ortofoto de Catalunya 1:2.500 - 25 cm (v3.3)

PDF

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 - 50 cm (v6.0)

PDF

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 - 50 cm (v6.1)

PDF

Ortofoto de Catalunya 1:25.000 - 2,5 m (v6.1)

PDF

Ortoimatges Sentinel-2

PDF

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2.500 - 25 cm (v1.1)

PDF

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000 - 50 cm (v2.0)

PDF

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000 - 50 cm (v2.1)

PDF

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:25.000 - 2,5 m (v2.1)

PDF

Cartografia geològica i geotemàtica

Tècniques

Diccionari

Format DXF

Format DGN7

Format DGN8

Format SHP

Mapa geològic 1:25.000 (Geotreball I)

PDF

Mapa geoantròpic 1:25.000 (Geotreball II)

PDF

Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000 (Geotreball III)

PDF

Mapa de sòls 1:25.000 (Geotreball IV)

PDF

PDF

Mapa hidrogeològic 1:25.000 (Geotreball V)

PDF

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 (Geotreball VI)

PDF

Capes de geoinformació

Tècniques

Diccionari

Format DXF

Format DGN7

Format DGN8

Format SHP

Base municipal de Catalunya 1:5.000

PDF

Base de seccions censals de Catalunya (v1.0)

PDF

Base de dades de polígons industrials (v1.1)

PDF

PDF

Mapa dels sòls de pendent > 20% (v1.0)

PDF

PDF

PDF

PDF

Noms geogràfics de Catalunya (v1.0)

PDF

Inventari de camins de Catalunya

PDF

Elevacions

Tècniques

Diccionari

Format DXF

Format DGN7

Format DGN8

Format SHP

MET 5x5 m (v1.0)

PDF

MET 15x15 m (v2.0)

PDF

Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2