• Imprimeix

Informació tècnica

Informacions d'interès i enllaços als participants del Llibre verd

Agència Catalana de l'Aigua (ACA) [+info:] web

Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) [+info:] web

Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM) [+info:] web

Llei de costes 22/1988 (BOE) [+info:]  pdf

Pla de ports de Catalunya [+info:] web

Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) [+info:] web

Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) [+info:]  pdf