• Imprimeix

Dinàmica de la costa

Mecanismes de seguiment de l'evolució de la costa

iCOAST

L'ICGC participa en el projecte europeu iCOAST d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Life EBRO ADMICLIM

L'ICGC participa en el projecte Life EBRO ADMICLIM avaluant les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar

Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010

Caracterització de l'estat i l'evolució de la zona costanera que serveix com a referència de base per a la planificació i la gestió costanera i la identificació dels conflictes existents al llarg de la costa catalana

Morfodinàmica

Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic

Els processos costaners als Geotreballs

L'ICGC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners treballen en la metodologia

Informació tècnica

Informacions d'interès i enllaços als participants del Llibre verd