• Imprimeix

Dades acceleromètriques

Enregistraments des de 1996

Els enregistraments obtinguts corresponen a sismes moderats, alguns del quals han estat percebuts per la població. En cas de terratrèmol percebut s'inclou informació de les intensitats percebudes. 

Actualitzacions codis estacions acceleromètriques (espectres):  BINT a BAIN; CELS a CELO; GIRR a CGIR; GIRS a CGIS; GRAM a CGRN; LLIR a CLLI; MONT a CMON; TREM a CTRM (Abril 2018).

Període disponible:  Febrer 1996 - Març 2019

•  Sismes enregistrats:  341  •  Estacions:  1292  •  Registres E-W:  1268  •  Registres N-S:  1284  •  Registres V:  1164 •  Mapes intensitats:  54  •  Gràfics:  3765