• Imprimeix

Estació sísmica Casablanca (COBS)

Codi: COBS Nom: Casablanca Latitud: 40.714100 N Longitud: 1.357300 E Alçada: -160 m

Instrumentació per canals i períodes

Data d'inici

Data fi

Tipus 

Resposta Instrumental

01/08/2007

 Actualitat

Banda ampla / 24 bits

[+info:]

Canals

Azimut

Inclinació

HHZ

-90º

HHN

196º

HHE

286º

El dia 12 d'agost de 2005 es va instal·lar un sismòmetre submarí (OBS, sigles en anglès de Ocean Bottom Seismometer) permanent prop de la plataforma petrolífera Casablanca, a uns 50 km de la costa de Tarragona.

OBS abans de la seva instal·lació

OBS abans de la seva instal·lació

Localització de l'OBS sobre el Mapa de Sismicitat de Catalunya 1977-1997 (ICC, 1999)

Localització de l'OBS sobre el Mapa de Sismicitat de Catalunya 1977-1997 (ICC, 1999)

 

El projecte, pioner a l'Estat, té com a objectiu la millora del coneixement de la sismicitat de la zona, densament poblada i industrialment molt activa. A més del sensor sísmic, s'ha instal·lat un sensor de pressió que s'utilitza, entre altres aplicacions, per a detectar ones marines generades per terratrèmols submarins.

El projecte el porten a terme l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l'Observatori de l'Ebre amb la col·laboració de Repsol Investigaciones Petrolíferas i està finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, fons FEDER i l'ICC.

Procés d'instal·lació

Les operacions per a la instal·lació s'iniciaren el 9 d'agost al port comercial de Sant Carles de la Ràpita, on es va començar la preparació del material a bord del vaixell Boluda Abrego, des del qual es varen realitzar les maniobres.

Per controlar el bon funcionament de tot el procés, un robot submarí n'enviava imatges que es visualitzaven des del vaixell. A més, es va fer una anàlisi ininterrompuda del senyal emès pel sismòmetre. Des del moment de la seva instal·lació, el sismòmetre ja va quedar en funcionament.

L'OBS va ser instal·lat a uns 400 m al sud-oest de la plataforma, dins la zona de seguretat del camp Casablanca, i a uns 150 m de fondària.

Un cop instal·lat el sensor, es navegà fins a la plataforma, tot deixant anar al mar els cables adequadament llastrats, de manera que quedessin soterrats.

A la plataforma es varen fer les connexions necessàries als equips prèviament instal·lats per emmagatzemar les dades sísmiques. La part dels cables submarins més propera a la plataforma ha quedat fixada a la seva estructura subaquàtica per tal de reduir el soroll del senyal.

Integració de l'OBS a la Xarxa Sísmica de Catalunya

A la tardor està prevista l'emissió de les dades via satèl·lit, de forma que arribin al Centre de Recepció de Dades Sísmiques per ser tractades conjuntament amb les dades rebudes de les estacions terrestres. Així, el sismòmetre submarí s'integrarà a la Xarxa Sísmica de Catalunya.

Antena VSAT ja instal·lada a la plataforma. La seva posta en funcionament està prevista per a la tardor.

Antena VSAT ja instal·lada a la plataforma. La seva posta en funcionament està prevista per a la tardor.

Notes de premsa

Data: 9/8/2005 
S'instal·la un sismòmetre submarí prop de la plataforma Casablanca a la costa de Tarragona

Data: 19/8/2005
Instal·lat amb èxit el primer sismòmetre submarí de l'Estat a la costa de Tarragona