• Imprimeix

Butlletins sismològics

Butlletins sismològics de l'ICGC des de l'any 1984 fins a l'actualitat.

Des de l'any 1984 es realitzen determinacions hipocentrals considerant les dades pròpies i les d'altres organismes com l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut d'Estudis Andorrans, l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse,  l'Instituto Geográfico Nacional (IGN), l'Observatori de l'Ebre, l'Observatori Fabra i el Laboratoire de Détection et de Géophysique. El recull de la sismicitat de Catalunya i de les regions veïnes (veure regions epicentrals) es publica anualment en el Butlletí Sismològic.

Any

Butlletí sismològic (PDF)

Determinacions epicentrals (ASCII)

Llista de terratrèmols (ASCII)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

* Llista dels sismes de la sèrie Castor disponibles a la base de dades de l’ICGC. Els sismes de magnitud Ml ≥ 2.5 han estat localitzats per l’ICGC. Pels sismes de magnitud Ml < 2.5, la informació prové de l’IGN.