• Imprimeix

WMS delimitació municipal

URL: http://geoserveis.icc.cat/icc_atlm/wms/service?

Característiques tècniques d'aquest servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Representació del tipus de línia

02_TIPUSLINIA_LN

1:5.000

1:20.000

Representació del nivell jeràrquic

01_NIVJERARQUIC_LN

1:5.000

1:20.000

Exemple de petició:

http://geoserveis.icc.cat/icc_atlm/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=01_NIVJERARQUIC_LN,02_TIPUSLINIA_LN&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=415400,4584500,%20415600,4584700&WIDTH=250&HEIGHT=250