• Imprimeix

WMS Talls ETRS89 (Real Decreto 2071/2007)

URL: http://geoserveis.icc.cat/icgc_talls_etrs89/wms/service?

Característiques tècniques d'aquest servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Nom capa

Descripció

Rang d'escales

T1M_ETRS89_FULL_PC

Tall 1:1 000 (ETRS89) - Límits dels fulls

1:100

No limitat

T1M_ETRS89_IABS_TX

Tall 1:1 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts

1:100

1:45.000

T1M_ETRS89_IREL_TX

Tall 1:1 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN

1:100

1:45.000

T2M_ETRS89_FULL_PC

Tall 1:2 000 (ETRS89) - Límits dels fulls

1:100

No limitat

T2M_ETRS89_IABS_TX

Tall 1:2 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts

1:100

1:90.000

T2M_ETRS89_IREL_TX

Tall 1:2 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN

1:100

1:90.000

T5M_ETRS89_FULL_PC

Tall 1:5 000 (ETRS89) - Límits dels fulls

1:100

No limitat

T5M_ETRS89_IABS_TX

Tall 1:5 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts

1:100

1:225.000

T5M_ETRS89_IREL_TX

Tall 1:5 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN

1:100

1:225.000

T10M_ETRS89_FULL_PC

Tall 1:10 000 (ETRS89) - Límits dels fulls

1:100

No limitat

T10M_ETRS89_IABS_TX

Tall 1:10 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts

1:100

1:450.000

T10M_ETRS89_IREL_TX

Tall 1:10 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN

1:100

1:450.000

T25M_ETRS89_FULL_PC

Tall 1:25 000 (ETRS89) - Límits dels fulls

1:100

No limitat

T25M_ETRS89_IABS_TX

Tall 1:25 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts

1:100

1:900.000

T25M_ETRS89_IREL_TX

Tall 1:25 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN

1:100

1:900.000

T50M_ETRS89_FULL_PC

Tall 1:50 000 (ETRS89) - Límits dels fulls

1:100

No limitat

T50M_ETRS89_IABS_TX

Tall 1:50 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts

1:100

1:1.800.000

T50M_ETRS89_ISEQ_TX

Tall 1:50 000 (ETRS89) - Identificadors seqüencials del MTN

1:100

1:1.800.000

T100M_ETRS89_FULL_PC

Tall 1:100 000 (ETRS89) - Límits dels fulls

1:100

No limitat

T100M_ETRS89_IABS_TX

Tall 1:100 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts

1:100

1:3.600.000

Exemple de petició:

http://geoserveis.icc.cat/icgc_talls_etrs89/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=T25M_ETRS89_FULL_PC,T25M_ETRS89_IABS_TX&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=352276.067611483,4582165.60458335,433717.972296651,4648916.02842335&WIDTH=1020&HEIGHT=836