• Imprimeix

WMS de cartografia vector

Web Map Service de cartografia topogràfica, límits administratius, etc., que es pot mostrar sobre altra geoinformació.

WMS de cartografia topogràfica

Web Map Service de cartografia topogràfica.

WMS de capes de geoinformació

Web Map Service de límits administratius, seccions censals, polígons industrials...