• Imprimeix

WMS/WMTS ràpids

Web Map Tile Services

WMS/WMTS ràpids de cartografia ràster

Es tracta d’un únic servei WMS i WMTS que conté una piràmide cartogràfica formada per diversos mapes, la mateixa piràmide cartogràfica en tons de gris i una piràmide d’ortofoto generada en diverses resolucions. Per aquestes piràmides, en cada rang d’escala especificat en la consulta, es mostra el mapa o l'ortofoto que millor s'hi escau segons l’escala de visualització.

WMS/WMTS ràpids d’ombrejat

Es tracta d’un únic servei WMS i WMTS que conté una piràmide cartogràfica formada per ombrejat, amb tres capes disponibles: ombres de tipus clar, fosc i molt fosc. L'escala màxima de visualització del servei és 1:25.000.