• Imprimeix

WMS Sismologia

Sismologia

URL: http://siurana.icgc.cat/geoserver/sismicitat/wms?

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 3034, 3035, 3043
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG (8 bits), JPEG, TIFF, GEOTIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Capes disponibles:

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Epicentres Instrumental (1977-2013)

sismicitat_instrumental

totes les escales

Epicentres Macrosísmica (880aC-2013)

epicentres_macrosismics

totes les escales

Exemple de petició de servei:

http://siurana.icgc.cat/geoserver/sismicitat/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=epicentres_macrosismics&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:4326&BBOX=42.1038352590615,1.92245367068614,42.5683273566338,2.37638912967728&WIDTH=817&HEIGHT=836