• Imprimeix

WMS Geotreballs

Distribucio fulls publicació

URL: http://siurana.icgc.cat/geoserver/geotreballs/wms?

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 3034, 3035, 3043
  • Formats GetMap suportats: Geotiff, Geotiff8PNG, GIF, JPEG, TIFF, SVG+XML,PNG (b bits)
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Capes disponibles:

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000

geotreball_I

totes les escales

Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de l'activitat antròpica 1:25.000

geotreball_II

totes les escales

Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000

geotreball_III_5M

totes les escales

Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000

geotreball_IV

totes les escales

Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000

geotreball_V

totes les escales

Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000

geotreball_VI

totes les escales

Tall 1:25.000

tall25m

totes les escales

Tall 1:5.000

tall5m

totes les escales

Exemple de petició de servei:

http://geoserver.icgc.cat:8080/geoserver/geotreballs/ows?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=geotreball_I&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=376065.936382389,4616447.79613607,458271.165944458,4700564.77522284&WIDTH=817&HEIGHT=836