• Imprimeix

Estudis específics

S'efectuen estudis i informes a petició d'empreses i organismes públics i privats. Entre els més freqüents destaquen els estudis de perillositat de zones amb problemes específics d'allaus: estacions d'esquí, edificació a alta muntanya, vies de comunicació. Habitualment, s'inclouent els següents aspectes:

  • Cartografia de detall de l'àrea afectada (1:5 000, 1:10 000)
  • Ubicació de remontadors i infrastuctures.
  • Traçat d'accessos.
  • Estudi dinàmic de les allaus: límits màxims, pressions d'impacte.
  • Estudi dels sistemes de protecció més adequats per a les infrastuctures afectades.
  • Plans de prevenció.