• Imprimeix

Disponibilitat

Si feu clic sobre l’enllaç “disponibilitat":

S'obrirà una finestra nova amb un mapa amb la distribució dels fulls de la sèrie escollida, on si hi feu clic, obtindreu la informació associada a aquell full.

Id. Full: Identificador absolut del full.

Versió: Número de identificador del model de dades i les característiques del producte.

Edició: Número de identificador de les successives actualitzacions de les dades del full.

Data de vol: Data de captura de les imatges origen de la cartografia.

Data d'edició: Data final de l'actualització de les dades.