Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 78133, ID de l'objecte: 61400

Re: Transformacio ràster ETRS89 a ED50

Re: Transformacio ràster ETRS89 a ED50

Per tal de poder aplicar la transformació cal redefinir el sistema de referència de la ortoimatge, perquè es correspongui amb el definit per l’EPSG::25831, emprant l’eina ‘Define Projection’ del mateix ArcToolBox. Amb aquest canvi, ja s’hauria de poder aplicar la transformació amb l’Eina ‘Project Raster’ per passar de ETRS89 a ED50.