Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 84973, ID de l'objecte: 68361

Re: Transformacio ED50 a ETRS 89 Micristation v...

Re: Transformacio ED50 a ETRS 89 Micristation v...

Bon dia,

La malla NTv2 que ha calculat i publica l’ICGC és compatible amb la transformació de la calculadora amb unes diferències menors a 0.5 mm i que, arrodonides al mm, sempre haurien de ser 0.

Per les diferències que esteu identificant podria ser que les diferències provinguessin del fet que esteu emprant alguna altra malla NTv2 com, per exemple, la de l’IGN.

Podeu descarregar la malla NTv2 de l’ICGC al web http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos, per tal de contrastar la que esteu emprant.