Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 69552, ID de l'objecte: 52440

Re: Terminis per al canvi a ETRS89

Re: Terminis per al canvi a ETRS89

Des del novembre de 2011 i fins a l'1 de gener de 2015, l'ICC publicarà tots els seus productes (bases cartogràfiques, mapes topogràfics, ortofotomapes, geoserveis...) en ED50 i en ETRS89. L'objectiu que es persegueix és facilitar la transició a tots aquells usuaris dels productes que distribueix l'ICC.