• Imprimeix

Terminis per al canvi a ETRS89

Voleu afegir un missatge o resposta? Accediu al forum

Autor Missatge
Moderador Fòrum

2 novembre 2012 13:03:35

Des del novembre de 2011 i fins a l'1 de gener de 2015, l'ICC publicarà tots els seus productes (bases cartogràfiques, mapes topogràfics, ortofotomapes, geoserveis...) en ED50 i en ETRS89. L'objectiu que es persegueix és facilitar la transició a tots aquells usuaris dels productes que distribueix l'ICC.

Moderador Fòrum

25 octubre 2012 09:12:17

El sistema de referència ETRS89 és oficial des de del 30 d'agost de 2007. Tota la producció cartogràfica o informació geogràfica oficial haurà de ser en ETRS89 a partir de l'1 de gener de 2015. Fins aleshores, es podrà continuar publicant en ED50 tota aquella informació que hagi estat inscrita amb anterioritat a l'1 de gener de 2012.