Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 69178, ID de l'objecte: 52049

Re: Relació entre l'ETRS89 i el WGS84

Re: Relació entre l'ETRS89 i el WGS84

A http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geodesia/ETRS89/Aspectes-geodesics-de-l-ETRS89/Relacio-d-ETRS89-amb-WGS84 podreu trobar-hi els detalls de la diferència entre ambdós sistemes de referència i un exemple amb l'estació de referència de BELL.