• Imprimeix

Relació entre l'ETRS89 i el WGS84

Voleu afegir un missatge o resposta? Accediu al forum

Autor Missatge
Moderador Fòrum

16 octubre 2012 16:49:18

A http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geodesia/ETRS89/Aspectes-geodesics-de-l-ETRS89/Relacio-d-ETRS89-amb-WGS84 podreu trobar-hi els detalls de la diferència entre ambdós sistemes de referència i un exemple amb l'estació de referència de BELL.

David Gomez (dgr)

16 octubre 2012 12:27:49

Bon dia, Podria explicar quina relació hi ha entre el sistema de referència ETRS89 i el sistema de referència de les observacions GPS (WGS84)? Fins a quina precisió podem considerar que el valor de les coordenades per un mateix punts són les mateixes? O dit d'una altra manera, per precisions centimètriques (precisió equivalent a l'RTK de la xarxa CatNet) necessito fer un canvi de sistema de referència per expressar les dades obtingudes amb el GPS al sistema ETRS89? Moltes gràcies