Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 80119, ID de l'objecte: 63427

Re: Quan es fa efectiu treballar excussivament...

Re: Quan es fa efectiu treballar excussivament...

A partir de l'1 de gener de 2015, tal i com detalla el RD 1071/2007, tota la cartografia i bases de dades d'informació geogràfica i cartogràfica produïda per les Administracions Públiques ha de compilar-se en ETRS89, essent aquest l'únic sistema de referència oficial.

L'únic producte que l'ICGC continuarà distribuint en ED50, tal i com ho ha vingut fent fins l'actualitat, seran els geoserveis. Actualment, no està prevista la data per eliminar l'accés a aquests geoserveis en ED50. Altres productes, com per exemple la descàrrega des del VISSIR, en breu només serà accessible en ETRS89.