Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 78662, ID de l'objecte: 61952

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

En relació al primer comentari, entenc que la malla NTv2 de transformació 100800401.gsb l'heu inclòs a la definició de l'EPSG::23031 i no a la del EPSG::25831, oi?. Això queda constatat per la sentència UPDATE que heu inclòs.

Prenem nota de la vostra proposta del "Bug ticket" i, en qualsevol cas, prepararem una guia tècnica per penjar al web, amb el procediment complet per incorporar la transformació en el programari PostGIS.

Moltes gràcies pels interessants comentaris.