Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 78659, ID de l'objecte: 61948

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Hola,
Gràcies per la resposta.

La definició de l'EPSG:23031 al PostGIS 2.0 és la següent:
+proj=utm +zone=31 +ellps=intl +towgs84=-87,-98,-121,0,0,0,0 +units=m +no_defs

Com comentava a l'assumpte "Calculadora geodèsica" d'aquest mateix fòrum amb la la eina online http://cs2cs.mygeodata.eu/ els resultats són consistents amb els resultats de PostGIS i no els oferts per la calculadora, però és que acabo de fer la comprovació amb la calculador online de l'IGN http://www.ign.es/wcts-app/ i ofereix encara uns resultats diferents als dos anteriors!
A partir de 428539 4577437 EPSG:23031(ED50) a EPSG:25831(ETRS89)
- PostGIS i mygeodata: 428446.422, 4577236.173
- Calculadora dels Recursos ICC: 428444.847, 4577232.660
- Càlcul IGN: 428445.07, 4577232.71

Salutacions i gràcies de nou.