Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 78638, ID de l'objecte: 61924

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Hola,
Intento transformar unes coordenades de ED50 (EPSG23031) as ETRS89 (EPSG) mitjançant PostGIS 2.0 i no aconsegueixo els mateixos resultats als de la vostra Calculadora online (http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos/Calculadora)

Per exemple, amb una Lon/Lat 428539 4577437, a postGIS:
SELECT ST_AsText(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(428539 4577437)',23031),25831)) As wgs_geom;
això torna:
428446.422, 4577236.173

mentre que la calculadora retorna:
428444.847, 4577232.660

La definició de la referència espacial a PostGIS per l'EPSG25831 és aquesta:
+proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs

Algú s'ha trobat amb aquest "desajut" al POSTGIS i sap si hi ha alguna manera de fer quadrar les transformacions?

Gràcies!